Hvem bryr seg? Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell er tittelen på doktorgraden hun skal disputere for 24. august. Avhandlingen tar for seg ODs solidaritetsaksjoner og i hvor stor grad oppfordring til slik bistand skaper skyldfølelse.