Kultur

Hvem bryr seg? Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell er tittelen på doktorgraden hun skal disputere for 24. august. Avhandlingen tar for seg ODs solidaritetsaksjoner og i hvor stor grad oppfordring til slik bistand skaper skyldfølelse.

Doktorgradsarbeidet er en del av et større forskningsprosjekt, Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization, støttet av Forskningsrådet og Universitetet i Oslo.

Arbeidet skal resultere i fire doktorgrader som alle tar for seg den skandinaviske skyldfølelsen, sett i lys av det høye velstandsnivået vårt. Ett prosjekt tar for seg tematikken i film, et annet belyser det gjennom Kjartan Fløgstads forfatterskap, det tredje tar utgangspunkt i lyrikk – og Ylva Frøjd bidrar til Scanguilt med skolen som ramme.

– Da var det naturlig å bruke OD som utgangspunkt, for å belyse vekselvirkningene mellom velstand og skyldfølelse hos norske ungdommer, forteller hun.