– Når du går fra kirke til kirke fungerer de som varder på livsveien, sier Kim Astrup.