Ni noveller av Marcel Proust (1871-1922) utgis for første gang i oktober på fransk. Tittelen på boka er Le Mystérieux Correspondant (Den mystiske korrespondenten). Tekstene skal adressere homoseksualitet på en mer direkte måte enn i tidligere publiserte verk av forfatteren. Novellene ble skrevet på 1890-tallet, da Proust var i 20-årene.

Ifølge The Guardian, skriver en av redaktørene som har jobbet med utgivelsen, Luc Fraisse, om tekstene at bevisstheten omkring homoseksualitet er «erfart på utelukkende tragisk vis, som en forbannelse. Vi finner ikke de komiske bemerkningene som introduseres her og der gjennom På sporet av den tapte tid, som gir verket alle livets farger, selv i den mørkeste dramatikk.»

Han legger til at Proust allerede i disse novellene viser en perfekt mestring av sitt uttrykk.