– Det var viktig for oss å ha regnbuen med som symbol.