Kultur

Oslo Domkirkes kapell er onsdag 26. oktober åpningsarena for filmfestivalen ByFlimmer. Der er Liv Kristin Holmberg til stede når Chantal Akermans film No Home Movie skal vises. Filmen gir et møte med Akermans gamle mor som var overlevende fra Auschwitz, på hennes aller siste dager. I ettertid vet vi at det også var Chantal Akermans siste­ dager. Like etter at filmen var ferdigstilt, tok hun sitt liv.