Selv om det primært er en formalitet at de to landene ikke lenger vil være med i UNESCO, er det et slag mot organisasjonen USA var med på å grunnlegge etter andre verdenskrig. Trump-administrasjonen varslet allerede i oktober 2017 at USA ville trekke seg ut, og Israels statsminister fulgte raskt etter.