Kultur

– Kan Den norske kirke kvitte seg med et så unikt verk som Bakkehaugen kirke med dens helt særegne plass i norsk kulturhistorie? Da blir kirkens dårlige økonomi kombinert med kulturell fattigdom, sier arkitekthistoriker Ulf Grønvold.

Av de kirkene i Oslo som ble bygd etter 2. verdenskrig mener Grønvold det bare er tre som har en udiskutabel plass i norsk ­arkitekturhistorie: Den katolske­ St. Hallvard på Enerhaugen (1966), Mortensrud (2002) og Bakkehaugen (1959).

– St. Hallvard er fredet, og det kan bare være et tidsspørsmål før de to andre blir det. Bakke­haugen kirke er den viktigste som ble bygd på 1950-tallet, knyttet som den er til en helt bestemt fase i arkitekthistorien, med nasjonsbygging etter ­krigen, konkluderer han.

LES OGSÅ: Kampvilje i menigheten