Det har lenge vært en etablert sannhet at gutter leser mindre enn jenter. Men om du sidestiller­ lytting med lesning, gir en ny ­undersøkelse et annet bilde. Unge, svenske menn lytter ti ­minutter mer hver dag enn kvinner på samme alder. Under­søkelsen er gjort på direkte bruk av lydbøker fra den svenske lydboktjenesten BookBeat. Fore­løpige tall fra norske Storytel, tyder også på en slik utvikling.