– Det er ikke bare naturen som er i endring, det er vi også, sier Ane Graff.