– Litteraturen gjør det mulig å behandle spørsmål i samtiden på en annen måte. Vi kan tenke oss at litteraturen er et autonomt felt mellom det vi kaller virkelighet og en åndelig verden, sier Agneta Pleijel.