Samuels Hellens sanger og hans forunderlige klassereise og omvendelse var ukjent for de fleste inntil journalist, folkemusiker og forlegger Ann-Turi Ford nylig presenterte ham i boka Samuels sanger og spilte inn tre album med sangene etter ham. Han hadde egne versjoner av middelalderballader, Petter Dass- salmer og skjemteviser. Melodiene har ligget ubrukt siden midt på 1800-tallet.