Kultur

Den verste heksejakten pågikk på 1600-tallet. Verst i Europa var det i Finnmark der 91 mennesker ble brent. Mellom 40.000 og 60.000 ofre er tallet for hele Europa fra 1500- til 1700-tallet. Gjorde reformasjonen det hele verre?

Rune Blix Hagen og Liv 
Helene Willumsen er kolleger ved Universitetet i Tromsø der de begge forsker på de historiske trolldomsprosessene. Nylig skrev Hagen en kronikk i Klassekampen med tittelen «Protestantenes heksejakt». Der hevder han at rettsforfølgelsen av såkalte trolldomsfolk fikk et kraftig oppsving i både Danmark og Norge med innføringen av en ny lov i 1617.

Klappjakt

«Ifølge lovteksten, som kom ut i forbindelse med 100-årsfeiringen for Martin Luthers teser, var utryddelsen av trollfolk et samfunnsansvar», skriver Hagen og mener økningen av hekseprosessene kan forklares «med ortodoksi, konfesjonalisering og fundamentalistisk statsreligion».