Tittelen på det nye albumet er hentet fra diktet Trosartikler, der Bjerke skriver om en morgen han aldri har sett, «som én gang vil møte meg uforberedt».