Transhumanisme er religionenes nye konkurrent. Men selv om den baserer seg på teknologi, har den et tydelig element av religiøs mystikk, mener vitenskapsteoretiker.