Kultur

Med et massivt tidsskriftsnummer er Vagant igjen å se i bladhyllene. Kulturtidsskriftet som ved utgangen av 2016 opplevde­ å miste sin utgiver Cappelen Damm, har brukt et halvt år på det nye nummeret. Resultatet er en 240 siders utgave, som kan leses som en forsvarstale for ­Vagants eksistens.

Gjennom lederen «Eksperiment Skandinavia» skriver tidsskriftets mangeårige redaktør, Audun Lindholm, seg rett inn i debatten om tidsskriftenes fremtid og betydning. Dét gjør han fordi han opplever at den skandinaviske mediepolitikken står overfor et veivalg.

– Før har vi vært vant til at avisene anmeldte utstillinger og skrev tendensartikler, men nå er massemedienes kulturjournalistikk på ville veier. Det er ingen løsning å kaste mynter etter institusjoner som uansett har mistet retningssansen. Man må bygge alternative institusjoner, og støtte de alternativene som allerede finnes.

– Å investere i tidsskriftene er en gylden sjanse til å redde kritikken og kulturjournalistikken, sier Lindholm.