Med et massivt tidsskriftsnummer er Vagant igjen å se i bladhyllene. Kulturtidsskriftet som ved utgangen av 2016 opplevde­ å miste sin utgiver Cappelen Damm, har brukt et halvt år på det nye nummeret. Resultatet er en 240 siders utgave, som kan leses som en forsvarstale for ­Vagants eksistens.