Artar forsvinn, vi kvittar oss med ulven fordi den er til bry for oss og det er den mest sjølvsagte ting i verda at vi skal drepe og ete dyr vi har halde i fangenskap heile livet. Kvifor er dette så sjølvsagt for oss? Kvifor gjer vi ikkje noko med det? Er det fordi det er menneskeleg å ikkje ta omsyn til andre så lenge det ikkje går utover oss sjølve?