Marian Heyerdahls Terracotta Women og Lise Bjørne Linnerts Cruelty has a Human Heart fyller kirkerommet, som er tømt på grunn av rehabilitering. Det tredje,­ universelle kunstverket som tilføres er fremføring av Bachs komplette orgelmusikk.