– Talet på publikumarar har auka enormt dei siste åra, og alkoholmengda folk får i seg, har ikkje minska, seier Scott Reinhard, seksjonsleiar for dei frivillige på skifestivalen.