Hun kaller seg Spoken word-artist. Det vil si at hun skriver egne tekster, og fremfører dem scenisk. Enten alene, eller i samarbeid med musikere, dansere, sangere eller skuespillere.