I den vakkert illustrerte bilde­boken Jeg er Døden, tar Elisabeth Helland Larsen tak i et tema mange voksne synes det er vanskelig å snakke med barn om. I Larsens bok er døden en mørkhåret jente på rosa sykkel, som triller gjennom et landskap der noe må visne hen og dø for at nytt liv skal kunne spire. I tillegg til å skrive barnebøker er Larsen kunstnerisk leder for ­sykehusklovnene.