Kultur

1. september fikk norsk skole ny «grunnlov». Da vedtok regjeringen en ny overordnet læreplan for all grunnopplæring. Mens den generelle delen i læreplanen før omtalte sang som en viktig del av skolegangen, nevner den nye planen verken sang eller musikk.

– Dette liker vi ikke. Det er nok et uttrykk for en nedprioritering av praktisk-estetisk kunnskap i skolen, sier Hans Ole Rian, leder i Musikernes fellesorganisasjon.

Sang i alle fag

Overordnet del av læreplanverket er grunnlaget for skolen sitt samfunnsoppdrag. Den utdyper verdiene i skolen, og ligger til grunn for hva elevene skal lære. Og i planen som nå erstattes, den såkalte Generelle­ delen av læreplanen, er sang nevnt flere ganger. Sang nevnes i forbindelse med at allmenndannelsen skal medvirke til ­nasjonal identitet og solidaritet, og at skolen skal gi opplæring i «vår kulturelle tradisjon».