Da Tom Arne Møllerbråten var i 20-årene, ble tvilen på Gud såpass sterk at han trodde han ville miste troen. Senere har ­perioder med tvil, angst og ­depresjon satt troen på nye prøver. I undervisning, og samtaler med elevene,­ på Sagavoll folkehøgskole, har han i 15 år brukt det som ­utgangspunkt for et tema han har fått høre at mange elever­ ikke tidligere har våget eller ­villet snakke om.