Det er no kring 1400 menneske som har valt å få oska si spreidd i naturen framfor å bli gravlagde. Det er ein auke på 30 prosent dei siste fem åra. Det syner tal som Norsk Friluftsliv har henta inn.