– Da vi bar boka inn i Nidarosdomen, var det en anerkjennelse av sørsamisk som et hellig språk. Det var også en sterk protest mot et inntrykk som har blitt gitt opp gjennom historien, nemlig at det samiske ikke hører hjemme i Guds hus, sier Hans Olav Mørk.