Kultur

Middag i Emmaus er tittelen på den vesle maleriet av kunsteren Emil Nolde som har prydet alteret i middelalderkirken Ølstrup like ved Ringkøbing.

Midt på dagen, en marsdag i 2014, gikk tyver inn i kirken og tok med seg maleriet, som er verdivurdert til 10 millioner danske kroner. Dette tilsvarer 12,5 millioner norske.

Nå er maleriet funnet igjen i Nordtyskland, melder danske medier.

Sjeldent