Stiklestad Nasjonale Kultursenter forvalter olavsarven og kjenner seg ikke igjen i krikken fra Idar Kjølsvik.