På måndag blei forfattar Kristine Næss og andre demonstrantar frå klimarørsla Extinction Rebellion (XR) arrestert då dei blokkerte Klima- og miljødepartementet. No protesterar dei framføre Stortinget. Dei krev at Stortinget erklærar «klimakrise», slik som Bodø og Bergen kommune har gjort.