– Å lede en samtale med fire så taletrengte mennesker på 40 minutter, det blir ekstremsport, sier Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land.