Man kunne håpe at den unge kvinnens skilte­ foreldre ville trå skikkelig til når datteren skal skaffe seg jobb og leve ryddig etter å ha sonet en fengselsdom. Men nei, det de gjør for henne, er alltid halvgjort.