15 år etter det første Soul Children-koret ble startet i Oslo, er det nå over 150 kor i Norge – i tillegg til et knippe i utlandet. Omtrent hundre av disse samles i helgen i Oslo.