Nisse er full av raseri og har fått tunnelsyn. Hvorfor skal alle andre blande seg opp i hvordan gravferden til hustruen Leila skal være, hun som nettopp døde på et sykehus i Helsingfors?