Somaliske menn i Norge sliter med å finne arenaer som kan ivareta deres status i moden alder. – Deres tilvante forventning om å bli høyt respekterte i kraft av alder og visdom, kolliderer med vårt samfunns ungdommelighetsideal. De arenaene de rådde over i hjemlandet finnes ikke her, og rollen som eldre, kloke og respekterte rådgivere finnes ikke, sier forsker Marith Kristin Gullbekk Markussen.