«Jeg mistet troen etter Utøya», skrev nylig Torvald Therkildsen i et debattinnlegg i Vårt Land. Innlegget har vakt stor debatt, og blåst liv i en gammel diskusjon om det ondes problem.