Det har vært skrevet bøker om Joralf Gjerstad før. Han er kjent som 'Snåsamannen'. Gjennom boka Evig håp, som nå gis ut på Aschehoug, tar 94 år gamle Gjerstad opp de virkelig store spørsmålene i livet - om kjærligheten og døden, om fri vilje, gudstro, og det å bli gammel.