Egentlig er det tolv kirker i Luster, men de to mest kjente er eid av Fortidsminneforeningen. Siden denne saken handler om offentlig ansvar for vedlikehold, holder vi klenodiene utenfor.