Norsk design- og arkitektursenters (DOGA) nye strategi har fått programsjef Karianne Bjellås Gilje til å fratre sin stilling. Hun er ikke enig i hvilken retning designsenteret nå skal gå.