Ble det verre med Martin Luther og reformasjonen? Det er spørsmålet i et ordskifte mellom eksperter. Nylig skrev førsteamanuensis Rune Blix Hagen en kronikk i Klassekampen med tittelen «Protestantenes heksejakt». Der hevder han at rettsforfølgelsen av såkalte trolldomsfolk fikk et kraftig oppsving i både Danmark og Norge med innføringen av en ny lov i 1617.