Kultur

Ble det verre med Martin Luther og reformasjonen? Det er spørsmålet i et ordskifte mellom eksperter. Nylig skrev førsteamanuensis Rune Blix Hagen en kronikk i Klassekampen med tittelen «Protestantenes heksejakt». Der hevder han at rettsforfølgelsen av såkalte trolldomsfolk fikk et kraftig oppsving i både Danmark og Norge med innføringen av en ny lov i 1617.

Skylder ikke

Hagens kollega professor Liv Helene Willumsen mener det er feil å legge skyld på Martin Luther for den tiltagende hekseforfølgelsen som i Finnmark ble verst i Europa. Hagen tror ikke uenigheten er stor mellom de to. Han hevder ikke at de nye lovene starter forfølgelsen, men intensiverer den.

– Mitt poeng har ikke vært å legge skylda på Luther, men å vise at hans kirkelige tilhengere i Danmark-Norge sammen med verdslige myndigheter gjennom flere lover gjør et forsøk på å disiplinere folkene til Guds velbehag. I 1617 brukte de reformasjonsjubileet til dette, og jeg viser og hvordan det slår ut i trolldomsforfølgelse, sier Hagen.