Kultur

Mandag vedtar Kirkemøtet trolig et Samisk valgmøte som et øverste organ for samisk kirkeliv. Valgmøtet skal velge samiske representanter til bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer og nominere medlemmer til Samisk kirkeråd. Samtidig skal det være en samling der man kan drøfte samiske kirkesaker.

Samtidig får Samisk kirkeråd stemmerett ved bispevalg i seks bispedømmer i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros, Hamar og Oslo bispedømmer. Samisk kirkeråd har vært holdt utenfor bispevalg, til tross for at Kirkemøtet i 2007 gjorde et prinsippvedtak om å innlemme rådet i prosessen.

Sterkt signal

Sara Ellen Anne Eira har vært leder av Samisk Kirkeråd i to år. Hun mener vedtaket kirken gjør om valgmøtet vil være et sterkt signal om urfolks rettigheter for kirkesamfunn i andre land. Hun mener måten hun selv ble valgt på illustrerer hvor tilfeldig den nåværende valgordningen fungerte og hvor svak den var rent demokratisk. Hun ble foreslått av én person og valgt.