Siden nyttår har over hundre elever ved Rønningen Folkehøgskole i Oslo samlet plastsøppel. Flere kubikk er det blitt. Inngangen, salen og scenen er dekket med plast. Tak og vegger skinner i slitte farger. Kostymene er tråklet av plast. For hver uke har elevene sett nyhetsinnslag om hval med magen full av plast og andre alarmerende miljøfarer og tenkt at musikalen er skremmende aktuell.