– Vi har hatt fokus på system, og svært liten oppmerksomhet rundt individuelle læringsprosesser. Det har vært politisk ukorrekt å ta hensyn til kjønnsforskjeller og biologiske ulikheter. De store forskjellene mellom jenter og gutter som avdekkes i for eksempel PISA-undersøkelsene, blir ikke tatt på alvor. Ulikhetene mellom jenter og gutter har vært stabile over 15 år. Men vi går fortsatt i samme spor uten å endre på metodene som må til for å utvikle og bedre leseferdigheter hos gutter, sier Sigmundsson.