Skien kirkes egen arkitekt, Hagbarth Schytte-Berg – i skuespiller Carl Henrik Ekbloms skikkelse – tar imot elevene utenfor kirken.