Kultur

Forskning på skjelettfunnene fra utgravningen blir vurdert opp mot den nye Forskningsetikkloven som kom i mai.

416453_NP.jpg
Willy Dietrichson føler barnlig glede og ærefrykt over funnene som omfatter hans forgjenger Friderich Dietrichson.
Vis

– Jeg har alltid vært slektsinteressert, og alle i familien synes dette er spennende – og vi føler at funnet er behandlet med verdighet, og på etisk forsvarlig vis. Vi gir vår uforbeholdne støtte til at det forskes på levningene, sier Willy Dietrichson (bildet).

Han føler en nærmest barnlig glede – og litt ærefrykt over funnet.