I sommer avslørte det antirasistiske tidsskriftet Expo at den svenske forfatteren Niclas Lundkvist også skriver på nettstedet Flashback under navnet Ezzelino.­ Mange av innleggene er fulle av antisemittiske og rasistiske konspirasjonsteorier, andre av kvinnefiendtlig og homofob karakter.