Reidar Aasgaard var primæroversetter av Det nye testamente (NT) og jobbet spesielt blant ­annet med Paulus-brevene i det som nå er Bibel 2011.