– Dette vil være viktig for å bevare den samiske salmesangen, håper Haldis Helander.