I de første planene for Den ­norske kirkes satsing på kunst og ­kultur, var strategien å etablere seks ­sentre rundt i landet. Ett slikt senter var da allerede i gang. I 2003 ble nemlig «Senter for kirke­musikk i Bodø» etablert. Det skiftet senere navn til Kirkemusikksenter Nord (KiN). Kirkerådet pekte på dette som et første steg i oppbyggingen av regionale kunst- og kultursentre.