Fem små bøker om fem store gårder er utgitt i serien Prestegarden gjennom 200 år. Gårdene eies av Opplysningsvesenets fond (OFV) som også står bak utgivelsen. En av gårdene som har fått sin egen bok er Lesja prestegard. Der bor sokneprest Jorunn Raddum med familie.