«Musikkens fordervelse». Det var ordet Arthur Schopenhauer brukte om opera som kunstform: