Førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, Kjartan Leer-Salvesen, har skrevet doktorgrad om læreres og presters skjønnsutøvelse. Han har skrevet masteroppgaven Fra Jesus til Kristus. Et blikk på Jesusfortellingen i filmhistorien og boken Fra glansbilde til antihelt. Jesus på film (Verbum, 2005). Når det gjelder fremstilling av prester på film og fjernsyn, deler han dem inn i følgende typiske karakterer: Sektlederen, karismatikeren, den konservative, og medvandreren.